Primăria Comunei Tudor Vladimirescu

Primăria Comunei Tudor Vladimirescu

Instituție / Localități FLAG Brăila


Program

Închis
Vezi programul

Address

Str. Principală, nr. 5 Comuna T. Vladimirescu, Jud Braila, Brăila, Romania

Despre

Primăria Comunei Tudor Vladimirescu

Despre
Tudor Vladimirescu este o comună în judeţul Brăila, Muntenia, România, formată din satele Comăneasca, Scorţaru Vechi şi Tudor Vladimirescu (reşedinţa).

Așezare
Comuna se află în zona central-nordică a judeţului. Satele ei se întind de-a lungul şoselei DN22, care leagă Brăila de Râmnicu Sărat. În satul Scorţaru Vechi, din acest drum se ramifică şoseaua judeţeană DJ255A, care duce spre sud către Traian (DN2B), Unirea (DN21) şi Gropeni.

Istorie
La sfârşitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Vădeni a judeţului Brăila şi era alcătuită doar din satul Tudor Vladimirescu, înfiinţat odată cu împroprietărirea însurăţeilor, în 1879. Comuna avea 899 de locuitori şi în ea funcţionau o biserică ridicată de locuitori în 1884 şi o şcoală mixtă înfiinţată în 1882 Celelalte două sate, Comăneasca şi Scorţaru Vechi, împreună cu satul Lutu Alb, formau comuna Scorţaru Vechi (Mola), cu 937 de locuitori. În comuna Scorţaru Vechi se aflau o şcoală cu 60 de elevi, deschisă ca şcoală de băieţi în 1865 şi devenită mixtă în 1880, precum şi o biserică ridicată de locuitori în 1873.
În 1925, cele două comune făceau parte din plasa Silistraru a aceluiaşi judeţ. Comuna Tudor Vladimirescu (formată din satul omonim) avea 1374 de locuitori Comuna Scorţaru Vechi avea în componenţă satele Comăneasca, Lutu Alb şi Scorţaru Vechi, şi era locuită de 1349 de locuitori.
În 1950, cele două comune au fost incluse în raionul Brăila al regiunii Galaţi. În 1968, comuna Tudor Vladimirescu a înglobat şi satele comunelor Scorţaru Vechi şi Cazasu, care au fost desfiinţate. Comuna a revenit atunci la judeţul Brăila (reînfiinţat). Satul Cazasu a făcut parte din comună până în 2003, când s-a desprins pentru a forma o comună de sine stătătoare.

Membru FLAG Brăila

  • Membru FLAG Brăila

Photo Gallery

Alte sugestii

Primăria Comunei Stăncuța

Instituție / Localități FLAG Brăila

Primăria Comunei Viziru

Instituție / Localități FLAG Brăila

Primăria Comunei Traian

Instituție / Localități FLAG Brăila

Primăria Comunei Măxineni

Instituție / Localități FLAG Brăila

Primăria Comunei Gropeni

Instituție / Localități FLAG Brăila