Prelungire Măsura 1.2 – Consolidarea și diversificarea activităților în zona de pescuit și acvacultură

Prelungire Măsura 1.2 – Consolidarea și diversificarea activităților în zona de pescuit și acvacultură


Asociația Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila, cu sediul în Municipiul Brăila, Str. Anghel Saligny, nr. 24, judeţ Brăila, anunţă prelungirea termenului de depunere proiecte în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești a Județului Brăila, Măsura 1.2Consolidarea și diversificarea activităților în zona de pescuit și acvacultură până la data de 17.10.2021, ora 23:59.

Depunerea proiectelor se va face prin intermediul sistemului electronic MySMIS, Cod apel: Măsura 1.2 – POPAM/962/4/1/Articolul 63.

Valoarea totală eligibilă a unui proiect nu poate depăși suma de 1.783.400 lei/400.000 euro. Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect nu poate depăși 739.213,17 lei/165.798,62 euro.  Durata maximă de implementare este de 24 luni de la data semnării contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2023.

Nu sunt eligibile proiectele ce intra sub incidenta schemei de minimis.

Proiectul „Strategia de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești a Județului Brăila” este finanțat prin POPAM 2014 -2020, cofinanţat din FEPAM 2014 – 2020, în baza contractului de finanţare nerambursabilă nr. 49/23.03.2017 încheiat cu MADR – prin DGP AM POPAM, în calitate de Autoritate Contractantă.

Suma totală alocată: Măsura 1.2 – 739.213,17 lei/165.798,62 euro

*1 Euro = 4, 4585 RON, conform Deciziei nr. 4/21.01.2019 a Directorului General DGP AMPOPAM.

Ghidurile solicitantului sunt disponibile pe www.pescuitbraila.ro.
Informaţii suplimentare la adresa:
flag_braila@yahoo.com.

Sursa: Asociația Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila

Alte sugestii

Undă verde pentru implementarea Programului pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027
Calendar solunar ☀️🎣
Forumul Youth4Ocean lansează un nou apel pentru propuneri de proiecte
EU Mission: Restore our Ocean and Waters
Piața de pește din UE