COMUNICAT DE PRESĂ


Text

Efectele actualei pandemii de coronavirus – Covid19 au dus la sistarea totală a numeroase activități cu specific recreativ, de agrement, sportiv sau turistic. În acest sens se impune o serie de clarificări raportate la pescuitul recreativ.

Conform OUG nr. 23/2008 această activitate este definită ca:

”pescuit recreativ – activități necomerciale de pescuit care exploatează resursele acvatice vii în scop recreativ sau sportiv”

În curenta stare de urgență autoritățile competente au venit cu precizări legate de activitățile ce pot fi practicate. Prin Ordonanța Militară nr. 8 este reglementat și permis pescuitul comercial și nu cel recreativ. Chiar și așa practicarea pescuitului ce presupune extragerea resursei acvatice vii din mediul său natural în scop comercial se va face doar cu respectarea strictă a tuturor reglementărilor în vigoare, inclusiv cu respectarea prohibiției.

În stabilirea activităților ce sunt permise pe timpul stării de urgență autoritățile ce gestionează prezenta criză au precizat în clar tipul de activități cu caracter esențial a căror desfășurare este permisă, activități printre care nu se regăsește pescuitul recreativ.

În urma demersurilor efectuate s-a stabilit faptul că activitatea de pescuit recreativ nu poate reprezenta o activitate eminamente necesară motiv pentru care solicitarea de a se autoriza pescuitul recreativ a fost respinsă.

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură precizează în mod expres faptul că pescuitul recreativ este interzis pe toată durata stării de urgență. În acest sens rugăm toți pescarii să respecte dispozițiile Ordonanțelor Militare emise și să respecte toate măsurile necesare împiedicării noului coronavirus.

De asemenea, precizăm faptul că instituția noastră a făcut demersuri ca, începând cu data de 15.05.2020, să fie permisă desfășurarea activităților de pescuit recreativ în fermele de acvacultură înființate conform reglementărilor legale în vigoare, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție și distanțare socială menționate în ordonanțele militare.

Sursă http://www.anpa.ro/?p=2871

Alte sugestii

Autentificarea în aplicația "ePește l@ Brăila"
Cupa "Ciuca Petre" - editia I
FLAG Braila
Anunț privind prelungirea Apelului pe Măsura II.11 Măsuri de Sănătate Publică
Perioada de prohibitie 2021