Parcul Natural Balta Mică a Brăilei

Parcul Natural Balta Mică a Brăilei

Rezervație naturală


Address

DC15 211, Stăncuța 817150, Romania

Website

Despre

Parcul Natural Balta Mică a Brăilei (PN-BmB) este situat în Sud – Estul României și ocupă un segment de 62 de km din Cursul Inferior al Dunării, între podul rutier Giurgeni-Vadu Oii (km 237, pe Dunăre, în amonte) și municipiul Brăila (km 175 în aval).

PN-BmB este o Zonă umedă de importanță internațională declarată în iunie 2001 (ocupă pozitia 1074 pe lista Conventiei Ramsar) și din anul 2008 a primit statutul de Sit Natura 2000 atât ca Sit de importanță comunitară cât și ca Arie specială de protecție avifaunistică.

PN-BmB conservă pe o suprafață de 241 km2 ultimele complexe de ecosisteme acvatice și terestre în regim liber de inundație ce au rămas în urma îndiguirii bălților Brăilei și Ialomiței (fosta Deltă Interioară – 2.413 km2).

PN-BmB este format dintr-o salbă de 7 ostroave dunărene mari (cu suprafețe între 242 ha – ostrovul Harapu si 9.727 ha – ostrovul Insula Mică a Brăilei), separate de 7 brațe ale Dunării (hărțile 1 și 2 de la finalul broșurii) ce totalizează o lungime de 149 km curs de apă. Cele 7 ostroave mari sunt formate din 4.466 ha habitate acvatice (grupate în 52 de lacuri interioare cu suprafețe ce variază între 11 ha și 322 ha) și 10.709 ha habitate terestre.

Video

Alte sugestii

Rezervația Naturală Camenița

Rezervație naturală

Rezervația Naturală Jirlău

Rezervație naturală