AM POPAM: beneficiarii POPAM cu polițe de asigurări de la City Insurance trebuie să prezinte o nouă poliță de asigurare conform legislației în vigoare

AM POPAM: beneficiarii POPAM cu polițe de asigurări de la City Insurance trebuie să prezinte o nouă poliță de asigurare conform legislației în vigoare


Autoritatea de Supraveghere Financiară din România a retras autorizația de funcționare a Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., prin Decizia nr. 1148/ 17.09.2021

Având în vedere această situație, beneficiarii POPAM au obligația de a respecta prevederile articolului 29 din Ordonanța de Urgență nr. 49 din 23 octombrie 2015. Articolul prevede că societatea de asigurări emitentă a poliței căreia îi este subordonată plata avansului – acolo unde este cazul, trebuie să fie autorizată, conform legislației în vigoare.

Legislația în vigoare prevede că rămân valabile contractele de asigurare încheiate cu societatea de asigurare-reasigurare City Insurance S.A. (City Insurance), producându-și efectele până la data la care intervine una dintre următoarele situații:

Expirarea poliței de asigurare la data menționată în contractul de asigurare;

Denunțarea contractului de asigurare de către asigurat (beneficiarul POPAM), printr-o notificare transmisă societății;

Depășirea perioadei de 90 de zile de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului conform prevederilor legale (Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și a insolvenței, art. 262 alineat 32).

Concret, până la expirarea poliței pe care o dețin, beneficiarii trebuie să prezinte AM POPAM o poliță de asigurare a avansului eliberată de o societate de asigurări autorizată. În acest sens, beneficiarii care au contractele de asigurare încheiate cu City Insurance trebuie să ia o decizie cu privire la aceasta și să se asigure că nu vor rămâne fără un instrument de garantare valid, luând în calcul și termenul de 90 de zile de la declararea definitivă a falimentului, dată care va fi anunțată public în perioada următoare, potrivit comunicatului oficial.

Autoritatea de Supraveghere Financiară face, de asemenea, precizarea că toți creditorii de asigurare beneficiază de protecția Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA) în vederea recuperării primelor plătite în avans sau a despăgubirilor datorate, conform contractelor de asigurare încheiate.

Sursa: https://ampeste.ro/

Alte sugestii

Undă verde pentru implementarea Programului pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027
Calendar solunar ☀️🎣
Forumul Youth4Ocean lansează un nou apel pentru propuneri de proiecte
EU Mission: Restore our Ocean and Waters
Piața de pește din UE