Undă verde pentru implementarea Programului pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027

Undă verde pentru implementarea Programului pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027


Guvernul României a publicat în Monitorul Oficial partea I, nr 183/06.03.2024, Hotărârea privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură prin Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021—2027.


Prevederile stabilite prin prezenta hotărâre sunt aplicabile cheltuielilor realizate din asistența Uniunii Europene și din cofinanțarea națională a operațiunilor, din bugetul de stat, din bugetul local și din alte surse publice și private.


Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021—2027 a fost aprobat prin Decizia nr. 8809 din 30 noiembrie


2022 a Comisiei Europene privind aprobarea „Programului pentru Acvacultură și Pescuit” al României.


Alocarea financiară totală, pentru perioada de programare 2021 -2027 acordată României pentru acest program, este de 232.072.724,00 EUR din care contribuția UE reprezintă 162.450.905,00 EUR.


Implementarea acestui program, urmăreşte să contribuie la:

  • dezvoltarea unui pescuit comercial durabil marin şi în apele interioare;
  • o acvacultură durabilă şi competitivă, care să folosească eficient resursele disponibile;
  • organizarea pieţei pescăreşti, inclusiv la consolidarea organizaţiilor pescăreşti şi la sprijinirea lanţului scurt de comercializare;
  • dezvoltarea zonelor pescăreşti, punând în valoarea oportunităţile oferite de economia albastră durabilă.

Prioritatea cu cea mai mare alocare financiară (108.401.171,00 Euro) este dedicată promovării activităților sustenabile de acvacultură, precum și prelucrării și comercializării produselor provenite din pescuit și din acvacultură, contribuind astfel la securitatea alimentară în Uniunea Europeană.


Următoarea prioritate, cu o alocare financiară totală de 55.813.488,00 Euro vizează promovarea pescuitului durabil și a refacerii și conservării resurselor biologice acvatice, urmată de prioritatea dedicată facilitării dezvoltării unei economii albastre durabile în zonele costiere, insulare și continentale și favorizarea dezvoltării comunităților care practică pescuitul și acvacultura (53.933.702,00 Euro).

Similar Suggestions

Solunar fishing times☀️🎣
The Youth4Ocean Forum is launching a new call for project proposals
EU Mission: Restore our Ocean and Waters
Piața de pește din UE
Stadiul implementarii POPAM 2014-2020